Las Vegas – En sykkelby

USA er kjent som et land tilrettelagt for biler, og ikke sykler. I Vest-Europa har vi det siste tiåret i stor grad tilrettelagt byene våre for bruk av sykler, i håp om å minske forurensing og farlige utslipp. USA er annerledes bygget opp, med større avstander mellom boliger, andre steder og jobber, derfor er det svært mye vanligere å bruke bil også i urbane områder. På samme måte er Las Vegas kjent som en by pakket full av casinoer og spilleautomater, hvor overdådighet og luksus er normen. Derfor er det noe overraskende at Las Vegas, casinobyen, har begynt å ta grep for å gjøre byen sin mer sykkel-vennlig. Det er nemlig slik at forbrukere og besøkende på casinoer i økende grad har uttrykt misnøye med forurensningen som følger med gamblingen deres. Samtidig har lokale innbyggere uttrykt at de ønsker sykkelveier slik at de kan sykle til og fra jobb. I denne sammenheng har lokale myndigheter i Las Vegas dermed begynt prosessen med å tilrettelegge byen deres for sykkeltrafikk.

“Fit lives here”

Da det nye boligprosjektet i Skye Canyon begynte var gule arbeidshjelmer byttet ut med hvite sykkelhjelmer. Noe som passet godt med markedsføringsstrategien til utbyggerne, “Fit lives here.”

Det er nemlig den siste tiden i Las Vegas blitt mye lettere, og mer vanlig, å befinne seg på to hjul. Samtidig har det også blitt mye vanligere og mer populært å leve en sunn og aktiv livsstil, det er nettopp dette utbyggerne forsøker å tjene penger på i dette tilfellet. Samtidig har det også kommet politiske signaler om at man skal oppmuntre til denne samfunnsutviklingen, og dermed har miljøet og sunnhet fått prioritet i utviklingen av sørlige Nevada.

Lokale myndigheter i Las Vegas forteller at de har kommet seg godt på vei, i løpet av kort tid. De forteller at de i 2006 hadde veldig få sykkelstier, men at de siden den gang har bygget ut for fullt. Dette gjelder ikke bare de grønne sykkelstiene som snirkler seg gjennom de urbane områdene i sentrum, men de snakker også om sykkel-infrastruktur som binder sammen forsteder og sentrum, som i dette ovennevnte boligprosjektet.

Sykkel-entusiaster i byen forteller at dette er en modningsprosess for Las Vegas. Det er tydelig at Las Vegas er i ferd med å vokse opp, og tar til seg politiske strategier som sikter på bærekraftighet i det lange løp, og legger i økende grad legger vekt på lokalmiljøet, og ikke bare turister som bruke penger på casinoer og spilleautomater.

Las Vegas i front

Sørlige Nevada har omkring 13 000 kilometer med sykkelstier, asfalterte stier og delte veier. Samtidig er de i ferd med å utvikle en regional plan som foreslår å doble dette tallet. I det siste har man også forsøkt å utvikle sykkel-infrastruktur som gir syklistene mer plass på veien de deler med bilistene, i håp om at ulykker mellom biler og sykler skal synke.

Denne utbyggingen av ny infrastruktur hjelper ikke bare sykkel-entusiaster. Det er nemlig slik at omkring 28% av sørlige Nevada ikke eier en bil eller har tilgang til bil. Ifølge lokale myndigheter transporterer bussene i disse områdene rundt 50-60 000 syklister hver måned.

Dermed har sykler blitt en viktig del av transportsystemet i området. Pga. tidligere byplanlegging er det ofte for langt å gå mellom ulike steder, som f.eks. jobb og hjem. Nettopp derfor er bruk av sykkel en god måte å løse dette problemet på, uten biler som slipper ut farlige gasser i atmosfæren.

Nylig mottok Las Vegas en utmerkelse for arbeidet med å gjøre byen mer sykkelvennlig. Dette gjorde kanskje noen av beboerne i området forvirret, men ikke ingeniørene. Det er nemlig de siste årene blitt jobbet hver svært mye med å utvikle infrastruktur knyttet til sykkelstier og lignende i Las Vegas.

Uansett er det visse problemer med tallene brukt av offentlige myndigheter vedrørende syklister, for disse tallene teller kun hvilke beboere som sykler fra hjemsted til arbeid. Problemet med dette er at det i Las Vegas er store avstander mellom arbeidsplass og hjem, dermed er det for de fleste ikke mulig å sykle hele denne veien. Det som allikevel er viktig i Las Vegas, er det faktum at det er svært mange som sykler på fritiden og når de eksempelvis skal på butikken eller andre steder rundt i byen. Basert på tall nasjonalt, kommer dermed Las Vegas noe dårligere ut på statistikker enn hva de egentlig fortjener.